skip to Main Content
dışarıda kopekleri bekleyen tehlikeler

Köpeklerde Demodeks Uyuzu Canine Demodex

Demodeks Uyuzudur; Sağlıklı köpek derisinde Demodex canis’ler az miktarda bulunabilir. Tropikal ve subtropikal bölgelerde daha çok rastlanır. Çoğunlukla 12 aydan küçük köpeklerde görülür. Gelişme döneminde olan köpek yavrularında görülen yaygın demodeks olguları kalıtsal olup, bu köpekler yetiştiricilikten çıkarılır. Lokalize olan demodeks ise kalıtsal değildir.
Hastalık yaşlı köpeklerde bağışıklık durumu ile ilişkili olarak klinik gelişme gösterir.
Gebelik, hormonel dalgalanma, beslenme bozukluğu, aşılama ve diğer bir deri enfeksiyonu fizyolojik stres faktörleri olarak uyuzunun ortaya çıkmasında rol alırlar.

Bulaşma

Doğumdan hemen sonra emme teması ile ırk, cinsiyet ve kıl uzunluğuna bakılmaksızın kıl köklerine ve deriye etkenlerin yerleştikleri kabul edilmektedir. Direkt ve endirekt yolla bulaşır. Çapraz bulaşma söz konusu değildir. Etkenler kıl kökleri ve yağ bezleri içinde yaşarlar. Köpeklerde doğumdan sonra 3. günden itibaren deriye yerleştikleri ve her mevsimde hastalık yapabildikleri bilinmektedir. Demodex canis kıl foliküllerine yerleşir. Yağ ve epitel hücreleri ile beslenir.

Semptomlar

Semptomlar enfestasyon mekanizmasına, organizmanın bağışıklık durumuna, direncine ve uyuz etkenlerinin gelişimine göre farklıdır. Demodeks uyuzuna yakalanmış köpekler pis kokar.

demodeks uyuzu

Lokalize Demodicosis

Çoğunlukla ergenliğe (6-24 ay) ulaşmadan önceki dönemde lokal demodicosis olguları görülür. Özellikle 3-12 ay arasındaki derideki biyokimyasal değişikliklerin demodeks etkenleri yaşam koşulları için uygun olduğu bildirilmektedir. Lokalize demodicosis olgularında eritrem, kıl dökülmesi ve kepek oluşumu ön planda gelir. Özellikle kısa tüylü köpek ırklarında görülmekle beraber, uzun tüylü köpeklerde de görülebilir. Gözün altında ve üstünde lokal tüy dökülmeleri (sanki gözlük takmış gibi) bu uyuz tipi için karakteristik bir özelliktir. Ayrıca üst dudakların kenarları ve ön bacaklarda lezyon mevcuttur, vücutta ve arka bacaklarda da olabilir.

Generalize Demodicosis

Köpeklerin önemli ve şiddetli seyreden deri hastalığıdır. Prognozu daima şüphelidir. Kronikleşmiş olgularda kabuklu, irinli ve kanamalı lezyonlar büyük çoğunluğu vücutta olmak üzere gelişir. Bu durumda ateş, iştahsızlık, deprese görünüm, lenfadenopati ve canlı ağırlık kaybı gerçekleşir.

Pododemodicosis

Demodex etkenlerinin bacak derisinde meydana getirdiği hiperpigmentasyon, parmaklarda kalınlaşma, parmak aralarında kist ve ülser oluşumu, eksudatif akıntı ve kabuklanma ile karakterize izole pododemodicosis formu da mevcuttur.Tek başına pododemodicosis şekli gelişebildiği gibi, generalize de olabilir. Generalize formun tedavisi zor olduğundan prognozu elverişsiz kabul edilmeli ve yüksek dozda sistemik antibiyotik uygulanmalıdır.

Tedavi

Öncelikle Demodex uyuzunun en inatçı uyuz formu olduğunu anlatmakta fayda vardır. Çünkü yapılan tedaviler uzun bir süre sonra cevap vermektedir. Hasta sahiplerini bu konuda uyarmalıyız.
Demodex uyuzunun lokal ve genel oluşuna göre değişik tedavi yöntemleri geliştirilmiştir.
Lokal sağaltım olarak akarisid, rotenon %1’lik veya %7’lik sipermetrin solüsyon halinde banyo şeklinde bütün vücuda sürülmesi önerilmektedir.
Yıkama ile birlikte demodex canis’e karşı 0,4 mg /kg dozda” ivermectin” deri altı yolla haftada bir (2 ay boyunca) uygulanmalıdır.
Bunların yanı sıra tedaviye yardımcı olarak geniş spektrumlu antibiyotikler(en az 6 hafta), bağışıklık sistemini uyaran ilaçlar(immuneks, levamizol), vitamin E, vitamin A ve kıl gelişimini sağlamak amacıyla biotin’den yararlanılabilir.

Diğer Konuları incelemek için Faydalı Bİlgiler kısmını inceleyiniz.

Back To Top