skip to Main Content

İdrar Taşları – Patoloji (oluşum) ve kristalleri nedir?

İdrar taşları ve kristalleri , idrar kesesi taşları olarak da adlandırılır. Bu ağrılı hastalık, idrar kesesinde veya idrar yollarında görülür. İdrar taşı olan bir pet için ürinasyon (idrara çıkma) çok sancılıdır. Eğer idrarın bazı bileşenleri çok konsantre ise idrar kristalleri şekillenebilir. Bu durum tedavi edilmeden bırakılırsa taş oluşumuna önderlik eder. Bazı ciddi vakalarda, idrar kesesi taşları, idrar yollarını tıkayabileceği için petiniz idrarını yapamayacak ve genel durumu bozularak ciddi problemler ortaya çıkacaktır.

Strüvit taşı

Kedi ve köpeklerde en sık görülen taşlar, bileşimini strüvit kristallerinin oluşturduğu strüvit taşlarıdır.
Strüvit; magnezyum, fosfor ve amonyum bileşiminden oluşan bir taş olup yüksek seviyede magnezyum ve fosfor içeren ve pH’sı alkali olan idrarda oluşur. Eğer petinizi uygun diyet ile beslerseniz, hem strüvit taşlarının çözülmesini hem de oluşumunu önlersiniz.

veteriner secmek

Kalsiyum okzalat taşı

Kalsiyum okzalat kristallerinin oluşturduğu okzalat taşları, yüksek seviyelerde kalsiyum ve okzalat içeren idrarda oluşur. Kalsiyum okzalat taşları oluştuğunda, medikasyon veya diyet uygulaması ile çözülmeyeceğinden cerrahi müdahale gereklidir. Petinizi doğru bir diyet ile beslediğiniz takdirde idrarda yeni okzalat taşı oluşumunu önlemiş olursunuz. Veteriner Hekim, petinize en uygun diyeti önerecektir.

Ürat taşları

Kedi ve köpeklerde ürat taşlarına az rastlanır. Bazı ırklarda (Dalmaçyalı) veya anormal karaciğer fonksiyonuna sahip petlerde ise oluşma oranı yüksektir. Amonyum ürat taşları, yüksek konsantrasyonda ürat ve amonyum içeren asidik idrarda oluşur.

Sistin kristalleri

İdrar taşları – Sistin kristalleri ve taşları sadece bazı ırklarda görülür. Bu kristaller, yüksek konsantrasyonda sistin içeren asidik idrarda oluşur.
İdrar kristalleri ve taşları oluşumunu arttıran risk faktörleri
• Yüksek konsantrasyonlu idrar
İdrar, kristal bileşenleri ile çok yüksek konsantrasyonda olursa ve diyet içeriği yüksek düzeyde magnezyum, fosfor, kalsiyum ya da protein içeriyorsa, diyet çok yüksek ya da çok düşük pH oluşuma neden olursa, idrar çok konsantre olur ve miktarı azalır. Bu durum idrar yapma sıklığını azaltır.
• İdrar yolları enfeksiyonu
Özellikle strüvit kristalleri ve taşları idrar yollarında bir enfeksiyon sonucu şekillenir.

• Yaş ve ırk
Yaş ve ırk belli taşların oluşumu bakımından petinizi daha duyarlı hale getirebilir.
• Cinsiyet
İdrar taşları ve kristalleri dişi ve erkek petlerin her ikisinde de görülür. Erkek petler anatomik yapıları nedeniyle ince ve uzun idrar yollarına sahip olduğundan dolayı tıkanma, daha sık görülür.

idrar taslari

Semptomlar (Belirtiler)

Petinizde, aşağıdaki belirtilerden bir veya birkaçını gözlemliyorsanız vakit kaybetmeden Veteriner Hekime başvurunuz.
• Sık sık idrar yapma.
• Zor ve ağrılı idrar yapılması ( sık ancak başarısız idrar yapma girişimleri).
• İdrarın kanlı oluşu.
• Karın ağrısı.
• Genital bölgenin sürekli yalanması.
• Kedilerin idrarını tuvalet kabı dışına yapması.
• Bazı durumlarda köpeklerde idrarda küçük kristaller gözlemlenmesi.

Önemli:
Eğer petinizin idrar yolları tıkanmış ise idrarını yapamaz. Bu nedenle idrarda bulunan artık ürünler kana geri karışarak kusmaya neden olur. Bu durum devam ederse petiniz komaya girebilir. Bu çok ciddi bir durumdur. Vakit kaybetmeden Veteriner Hekime başvurmazsanız petinizi kaybedebilirsiniz.

İdrar Taşları Teşhis

Veteriner Hekim, idrar taşları varlığını nasıl teşhis eder?
Doğru tedaviyi uygulamak açısından Veteriner Hekimin petinizde var olan idrar taşı tipini belirlemesi gerekir. Çünkü farklı çeşit kristaller ve taşlar farklı tedavi protokolü gerektirir.
Veteriner Hekim, fiziksel muayene sonrasında aşağıdaki testleri uygulayacaktır:
• İdrar analizi
Veteriner Hekim, öncelikle mikroskop altında idrar kristalleri varlığını, taş ve kristallerin tipini tespit edecek, idrar pH’sını ölçecektir. Gerekli görürse idrarda bakteriyel enfeksiyon varlığını tespit etmek için bazı testler yapabilir.
• Radyografi (x-ray)
İdrar yollarında ve idrar kesesinde taş olup olmadığı röntgen çekilerek tespit edilir.
• Taş analizi
Taşın bileşenlerinin tespit edilmesi gerekir.

İdrar kristalleri – Tedavi ve Kontrol

Kristaller, sadece idrardaki kristal bileşenleri oluşumu yüksek ve kristal oluşumu için uygun pH olduğunda gelişir. Kristal oluşumu için uygun olmayan pH ve düşük kristal konsantrasyonu sağlayacak diyet sayesinde, taş oluşumu önlenir. Farklı tip kristaller, farklı şartlarda oluştuğundan her tip kristal kendi diyetine ihtiyaç duyar.
Tedavi nasıl desteklenir ?

Petinizin iyileşmesine nasıl destek olabilirsiniz ?

• Yalnızca Veteriner Hekim tarafından reçete edilen diyet ile besleyiniz.
• Yemek artıkları vermeyiniz.
• Mamanın yanında her zaman içilebilir temiz su bulundurunuz.
• İdrar taşı oluşumundan korumak veya taşların çözülmesini sağlamak için kullanılan bazı diyetler yüksek enerji miktarına sahiptir. Bu nedenle petinizin vücut ağırlığını düzenli olarak kontrol ederek, günlük tüketim miktarını ayarlamalısınız.
• Strüvit taşı varlığında; eğer mümkünse petinize sunacağınız diyet miktarını birkaç öğüne bölünüz. Petinize diyeti bir öğünde sunmak geçici bir süre idrarın alkali olmasını sağlar. Eğer diyet miktarları, öğünlere bölünürse idrar pH’sı sabit ve asidik kalacaktır. Bu beslenme şekli strüvit kristalleri ve taş oluşumunu engeller.
• Veteriner Hekim antibiyotik reçete etmiş ise, onun önerilerini dikkatlice uygulayarak, petiniz için sunduğu tedavi protokolünü tamamlayınız.
• Sıklıkla idrar yapmak idrar kesesi taşı oluşum riskini azaltır Bu nedenle köpeğinizle düzenli yürüyüşe çıkmanız, kedinizin ise kum kabını sürekli temiz tutmanız önemlidir.

Back To Top